Decideo: Noticias sobre Inteligencia de Negocios, Big Data, Data Science, Data Mining


Noticias

Decide-IT: un simulador de crisi i situacions d'alt estrès per a directius i empresaris


Nota de Everis, el 21 Agosto 2013 | Leído 98 veceseveris ha liderat a Espanya el desenvolupament del "serious game" Decide-IT, un simulador per entrenar els empresaris i directius de companyies, davant de possibles situacions de crisi amb grans càrregues d'estrès; com les dificultats financeres o la gestió i la presa de decisions crítiques en entorns altament canviants.
Decide-IT és un projecte de transferència d'innovació, finançat dins del programa europeu "Lifelong Learning Programme" en què, al costat d'everis, han participat les empreses Engineering (Itàlia), Siveco (Romania) i l'institut italià de recerca ISTC- CNR, que ha estat l'encarregat de la coordinació.
La tecnologia de Decide-IT és vàlida per a simular els problemes als quals es podria enfrontar des d'una petita startup fins a una gran empresa multinacional.
Simulador d'entrenament
La interfície del joc, altament personalitzable, permet que un instructor dugui a terme exercicis relacionats amb la presa de decisions en el món empresarial, des de dinàmiques de grup a la gestió de problemes complexos, similars als que es viuen diàriament en el món dels negocis.
Els jugadors dirigeixen una empresa i tenen com a objectiu tancar l'any d'activitat amb els màxims beneficis possibles. D'aquesta manera, han d'analitzar els pressupostos, gestionar el magatzem, i prendre les decisions de compra i venda. En finalitzar el joc, el tutor, que ha supervisat tota la partida, fa una anàlisi i fa una aposta en comú amb els participants dels errors i encerts que han comès.
Decide-IT és l'adaptació Dread-ED, un "serious game" que ja està al mercat, i que té la finalitat d'entrenar la presa de decisions al personal involucrat en desastres naturals i industrials.
Declaracions
Segons explica Catalina Jiménez, directora en l'àrea d'Innovació d'everis, "adaptar el joc al context de negoci era un pas lògic que havíem de fer, atesa la gran demanda en el training de presa de decisions sota estrès que l'actual context econòmic ens feia entreveure".
Jiménez afegeix que "la metodologia d'aprenentatge altament innovadora, de Decide-IT, permetrà entrenar als nostres directius en la presa de decisions encertades, ja que aquestes solen tenir repercussions i l'èxit a llarg termini és, en general, conseqüència d'haver trobat la solució adequada en el moment oportú".
El projecte Decide-IT, es troba en la seva última fase i tant el "serious game" com el manual per aplicar la tecnologia, estaran disponibles al mes d'octubre d'enguany.
Nuevo comentario:
Twitter

Usted puede comentar o proporcionar más información a todos los artículos de este sitio. Los comentarios son libres y abiertos a todos. Sin embargo, nos reservamos el derecho a eliminar, sin previo aviso ni explicación, todo comentario que no cumpla con nuestras normas internas de funcionamiento, es decir, cualquier comentario difamatorio o sin relación con el tema del artículo. Así mismo, los comentarios anónimos son eliminados sistemáticamente si son demasiado negativos o muy positivos. Exprese sus opiniones, compártalas con los demás y asúmalas. Gracias de antemano. Igualmente, agradecemos tener en cuenta que los comentarios no sean enviados automáticamente a los redactores de cada artículo. Si usted desea realizar una pregunta al autor de un artículo, contáctelo directamente, no utilice los comentarios.


Twitter
Rss
LinkedIn
Google+
Facebook